MSUB IN NEWS

ભાસ્કર વિશેષ | ફેકલ્ટીના અન્ય ત્રણ વિદ્યાર્થીઓને રૂ.૧૬.૬૪ લાખ સુધીના પેકેજની ઓફર | પહેલીવાર MSUના કમ્પ્યુટર સાયન્સ અને એન્જિ. વિભાગના ૪ વિદ્યાથીઓને રૂ.૨૪ લાખનું પેકેજ મળ્યું

Published on : 12-05-2022

News Paper : દિવ્ય ભાસ્કર

Edition : Vadodara

Description :

Detail :