Office Staff

Shri. Mangal Bhabhor

Temporary Lab Attendant

: ----- NA -----
:

Pravinsinh J Raj

Lab Attendant

: ----- NA -----
: ----- NA -----

Kirit A Rathod

Lab Attendant

: ----- NA -----
:

Poonam H Rana

Lab Attendant

: 7359287879
:

Paresh N Pagi

Temporary Lab Attendant

: ----- NA -----
:

Vinod Baburao Shinde

Temporary Lab Attendant

: ----- NA -----
: ----- NA -----